Beszámoló a Vindornyfő és környéke geotúráról 2018

A Vindornyai-láptól a kovácsi-hegyi bazaltutcáig – natúrparki tájséta a geotóp-napok keretében

 

A Zalai-dombhátak–Balaton Natúrpark Egyesület 2018-ban első alkalommal, hagyományteremtő céllal csatlakozott a Magyarhoni Földtani Társulat kezdeményezéséhez, és szervezett geotóp-napi tájsétát október 13-án. Az érdeklődők Futó János, a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark geotúra-vezetője segítségével ismerkedtek Vindornyaszőlős és környéke gazdag földtani és felszínalaktani örökségével.

A túra első állomása a Vindornyai-láp volt, ahol a résztvevők megismerték a vizenyős terület táji környezetét, a Vindornyai-medence és peremhegyei kialakulását. A földszerzés érdekében már a XIX. század közepén részben lecsapolt, a XX. század elején tőzegbányászattal tovább rombolt láp egy részén az értékes lápi vegetáció maradványainak megőrzése érdekében 2013-ban rehabilitációs munkálatokat végeztek. A geotúrázók a község önkormányzata által kialakított tanösvényen járták be a kisebb tófelületeknek, szigeteknek, erdőfoltoknak köszönhetően igen változatos, ma már természetvédelmi oltalom alatt álló lápot.

A gyalogos tájséta második felében a szakvezetők a Kovácsi-hegyre kalauzolták a résztvevőket. A nyugat felől a hullámos zalai dombhátakkal határos, kevésbé ismert bazaltvulkáni tanúhegy országos szinten is egyedülálló földtani-felszínalaktani érdekességet rejt. A lapos bazaltfennsík peremén, tömegmozgásos folyamatok alakították kis a páratlan szépségű "bazaltutcát". A geotúrázók végigjárták a mindkét oldalról, mintegy 4 millió éves vulkáni lávaképződmények által határolt, alig 20-25 méter széles sziklafolyosót. A legbátrabbak bejárhatták a helyi hagyományok szerint több korban is használt különleges bazaltbarlangot, Vadleány(Vadlán)-likat is, ami a közel 25 méter hosszával a legjelentősebb ilyen jellegű képződményünk.

A végig jó hangulatú gyalogtúra a vindornyaszőlősi kultúrházban, helyi termékek kóstolójával zárult.

A tájsétán 25 fő vett részt, nagyobbrészt a tervezett Zalai-dombhátak–Balaton településeiről. A geotúrázók egyöntetű véleménye volt, hogy a leendő natúrpark olyan geo-örökséggel rendelkezik, ami országos szinten is nagyobb figyelmet érdemel. Ennek megőrzéséhez és fenntartható, a helyi közösségek boldogulását is segítő módon történő hasznosításához kíván hozzájárulni a natúrparki kezdeményezés.